12. بهمن 1396 - 8:25
اهمیت تولید کشاورزی در امنیت غذایی جامعه ونیز ضرورت توجه به ابعاد اقتصادی تولید ، اقتصاد کشاورزی به عنوان یکی از شاخه های علوم کشاورزی از حدود یک قرن پیش در کنار سایر رشته های کشاورزی به تدریج مطرح شد وبا سیر تکاملی اش امروزه به شکل یک دانش منسجم ومدرن در مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی در اختیار مشتاقان علم وجامعه کشاورزی قرار گرفته است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی چرام؛به گفته بسیاری از اندیشمندان حوزه اقتصاد در‌‌دنیا،تنها کشورهایی در‌‌سال‎‌‎های آتی می‎‌‎توانند رشد و توسعه داشته‌باشند و در‌‌رقابت با سایر کشورها به موفقیت دست پیدا کنند، که به سه اصل دسترسی به انرژی،توجه به نیروی انسانی و تأمین مواد غذایی(امنیت غذایی) توجه‌ کنند.

 

از طرفی سه بخش عمده اقتصاد در‌‌دنیا شامل بخش صنعت،بخش خدمات و بخش کشاورزی‌است که توجه به همه بخش‎‌‎ها باید در‌‌دستور کار دولت‎‌‎ها قرار گیرد.‌

 

در‌‌این بین بخش کشاورزی از جایگاه ممتازتری نسبت به سایر بخش‎‌‎ها برخوردار‌است چراکه بخش کشاورزی از نظر تامین غذایی کشور اهمیت بسیار بالایی دارد و با توجه به اینکه حدود ۳۰ درصد جمعیت کشور در‌‌روستا ها زندگی می‌کنند،حدود یک سوم جمعیت کشور در‌‌بخش کشاورزی فعالیت می‌کنند.لذا باید توجه خاص و ویژه‌ای به ساختار بخش کشاورزی شود.‌‏

از طرفی با عنایت به اهمیت تولید کشاورزی در امنیت غذایی جامعه ونیز ضرورت توجه به ابعاد اقتصادی تولید ، اقتصاد کشاورزی به عنوان یکی از شاخه های علوم کشاورزی از حدود یک قرن پیش در کنار سایر رشته های کشاورزی به تدریج مطرح شد وبا سیر تکاملی ا ش امروزه به شکل یک دانش منسجم ومدرن در مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی در اختیار مشتاقان علم وجامعه کشاورزی قرار گرفته است.

 

افراد،نهادها وشرکت‎‌‎های مختلفی در‌‌بخش کشاورزی فعالیت‌دارند.‌این فعالیت ممکن‌است به صورت مستقیم یا غیر مستقیم باشد که بنابراین باید به کلیه ذی نفعان این بخش توجه کرد و برنامه‎‌‎های جداگانه و در‌‌عین حال مرتبطی را برای آنها تدوین و از طریق مجلس به قانون تبدیل کرد.‌

 

اما در عرصه فعالیت های زراعی ، حضور متخصصانی که علاوه بر دانش کشاورزی ، اصول علم اقتصاد را نیز فرا گرفته باشند و بتوانند با استفاده از تجربیات ودانش خود ، در زمینه برنامه ریزی وتهیه طرح های تولیدی محصولات کشاورزی بطور اقتصادی فعالیت کنند از ضروریات تحول کشاورزی کشور است.

مراکز و واحد های مختلفی در تولید ، تبدیل ، توزیع ومصرف محصولات کشاورزی نقش دارند و به گونه ای با مسائل اقتصاد کشاورزی مرتبط می باشند و بنابراین هر یک از این مراکز و واحد ها به تناسب ماهیت فعالیت خود ، اقدام به جذب فارغ التحصیلان مرتبط با رشته مورد نظر برای تامین نیازهای خود کنند تا اندوخته ای برای آینده داشته باشیم.

 

اما دیگر روی سکه مهمترین دغدغه حال حاضر مسئولین اشتغالز

نظر شما

http://Sapp.ir/akhbarchoram
پایگاه خبری تحلیلی صبح زاگرس