18. تير 1395 - 12:36
ترافیک شدید در مسیر سرفاریاب به سمت آب حیات در تعطیلات آخر هفته باعث قفل شدن این مسیر شده بود.

 

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی چرام ، ترافیک شدید در مسیر سرفاریاب به سمت آب حیات در تعطیلات آخر هفته باعث قفل شدن این مسیر شده بود و متاسفانه مسیر جایگزینی که بتوان در این شرایط به مسافران پیشنهاد کرد وجود ندارد و ترافیک امرور این امر را نشان می دهد که مسئولین به این جاده گردشگر پذیر بی توجه اند.

 

 

 

نظر شما

http://Sapp.ir/akhbarchoram
پایگاه خبری تحلیلی صبح زاگرس