14. آذر 1396 - 14:14
ما راهی جز تبعیت از آن ذات پاک ومنور نداریم امروز ابوسفیانهای زمان را قاطعانه در هم شکنیم دانش افزایی کنیم و جهل ونادانی را به گور بفرستیم .

به گزارش اطلاع رسانی چرام،در تاریک ترین زمان و در غایت نادانی که عرب در توحشی سنگین و دهشت زا بسر می برد وکشتن وغارت را مایه مباهات خود می دانست غارت وچپاول ضعفا کاریومیه انان بودودر جایی ظلمت بال گسترده بود  که نه از تمدن خبری بود ونه از فرهنگ اثری نمایان بود ودر شورزار محرومیت و استععمار ابوسفیانی و همه ابوهایی که خویش را صاحب اختیار مردم می دیدند تا نادانی وجهل آنان را دست آویزی قرار دهند تا جان ومال وناموس شان را در اختیار گیرند وهیچ امیدی نبود نوری درخشید !

ستاره ای بدرخشید وماه مجلس شد 
دل رمیده ما را انیس ومونس شد

 

محمد( ص) بود که پای در رکاب روشنگری و رهانیدن نادانیها کرده بود تایک تنه و بی پروا  راه بگشاید !

 

براستی چگونه میخواهد بیدارکند خفتگانی که نگهبانانی سلاح بدست دارند واجازه ورود به آنان دشوار است اما مگر محمد ص را پروایی است ؟ 
محمد آرام وصبور است ودلنشین سخن می راند  جان را زنده میکند حتی اگر سالها مرده باشد . او از میان قومی که توحش موجب افتخارش بود برخاست حق را گفت و مرارت ها کشید سنگ ها برسرش زدند و باخاک گرم اجاق ها میهمانش کردند اما او راهی دشوار در پیش داشت وخستگی را نمی شناخت .

براستی از دست که بر می آید که چنان کند که افتخارات نسلی با نسل دیگر ویا حتی همان نسل اول چنان اعجازی بیافریند که که چرخشی کامل کنند  اری او بر دلها آب حیات ریخت و طعم بندگی را بدانها چشاند تا امپراطوریهای قدرتمند ایران وروم را با آن همه  یال وکوپال تسلیم قدرت معنوی خود کند 

این طریقت محمد ( ص )است اعجاز گر وتسلیم ناپذیر .

ما راهی جز تبعیت از آن ذات پاک ومنور نداریم امروز ابوسفیانهای زمان را قاطعانه در هم شکنیم دانش افزایی کنیم و جهل ونادانی را به گور بفرستیم .همان که فرزندش امام صادق ع نیز با دانش پراکنی وتربیت علمای خبره  ادامه اش داد 

میلاد هر دو بزرگوار مبارکباد

 

 

انتهای پیام/

نظر شما

http://Sapp.ir/akhbarchoram
پایگاه خبری تحلیلی صبح زاگرس