16. فروردين 1397 - 16:01
نخستین جشنواره بازیهای بومی ومحلی شهرستان چرام با قهرمانی تیم دهیاری مندان ونایب قهرمانی دهیاری سواری ، در بخش مردان در ورزشگاه شهرک چرام پایان یافت.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی چرام،نخستین جشنواره بازیهای بومی ومحلی شهرستان چرام  با قهرمانی تیم دهیاری مندان ونایب قهرمانی دهیاری سواری ، در بخش مردان در ورزشگاه شهرک چرام پایان یافت.

 

عباس جهانتاب سرپرست جدید هئیت روستایی بازی های بومی و محلی شهرستان چرام در آئین اختتامیه این جشنواره ضمن تقدیر از تیم های شرکت کننده در نخستین جشنواره بازیهای بومی ومحلی گفت: این جشنواره با هدف توجه بیشتر به مناطق روستایی و معرفی فرهنگ و رشته های ورزشی بومی ومحلی برگزار شده بود.

 

سرپرست هیئت بازی های روستایی وعشایری شهرستان چرام اظهارداشت:بازی های بومی محلی این جشنواره از قبیل رشته های دارت، فوتبال، طناب کشی، شطرنج و دوباگونی بود که تیم هابه رقابت پرداختند.

 

وی گفت:  جشنواره  دررشته فوتبال ازبین ۹تیم شرکت کننده تیم مندان به قهرمانی رسیدوتیم سواری نایب قهرمان این جشنواره گردید.
بخشدارمرکزی چرام در ادامه این مراسم ضمن تقدیرازحضورهمه تیم های شرکت کننده درجمع ورزشکارن گفت:بسیارخوشحال هستم که دراین مسابقه اخلاق نیکوواخلاق پسندیده واسلامی رادیدیم وامیدواریم که برگزاری این مسابقات آستانه تحمل مارا بالا ببرد.

افسردیرعنوان کرد:روح جوانمردی را ورزش وبااخلاق ورزشی به وجودمی آورد که درسطح کشور آن را می بینیم.

 

همت پور:چرا جشنواره جوانان دیروز چرام برگزار نمی شود/اختصاص دو خانه ورزش روستایی به شهرستان چرام

 

در ادامه این آئین اختتامیه رئیس هئیت بازیهای بومی ومحلی استان که ازمهمانان ویژه این جشنواره بودبه خبرنگاران گفت :شهرستان چرام بااین پتانسیلی که داردحق بیشتری داردوانتظارداریم که برنامه جوانان دیروزکه به نام شهرستان چرام هست مثل سال گذشته برگزارشود.

 


همت پورعنوان کرد:درصورت برگزاری جشنواره جوانان دیروزاعتبارسه میلیون برای ان درنظرگرفته ایم .

وی باتقدیرازفرماندارچرام وامام جمعه اظهارکرد:انتظارداریم که امام جمعه و فرمانداردراجرای این برنامه نهایت همکاری راداشته باشند.

همت پورگفت:برای شهرستان چرام دوخانه ورزش روستایی درنظرگرفتیم که تاآخرفروردین روستاهایی که بدون امکانات ورزشی هستندتجهیزنماییم.

 

رئیس هیئت ورزش های روستایی وعشایری اظهارداشت:هیئت روستایی وعشایری نماینده نصف جمعیت یک شهرستان می باشددرصورتی که فعالیت های شهری را۴۰هیئت انجام می دهد.

همت پورباتقدیراززحمات جهانتاب گفت:جهانتاب یکی ازفعالان عرصه ورزش است باتوجه به ارتباطات استانی وکشور که داردمی تواندکارهای زیادی انجام دهد.

وی افزود:جهانتاب درمدتی که شروع به کارکرده زحمات زیادی کشیده است وازاصحاب رسانه خواست که باایشان نهایت همکاری راداشته باشند.

وی درجواب کسانی که جهانتاب راغیربومی می شمارندگفت :ملاک کارهست که ایشان انجام می دهدوخیلی ازهیئت های مادراستان هم غیربومی هستند.

رئیس هیئت ورزش روستایی وعشایری اظهارداشت :شهرستان اگرمی خواهداعتباربیشتری جذب نمایدبایدکارهاوبرنامه های بیشتری انجام دهد

همت پورخاطرنشان کرد: شهرستان هست که همین جشنواره راباچهارتا۳۲تیم باکمترین مشکل انجام می دهنددرصورتی که دراین شهرستان با۹تیم وخیلی مشکلات وچالش هابرگزارمی نماییم .

همت پورعنوان کرد:چراجشنواره جوانان دیروزبرگزارنمی شود؟درصورتی که سال گذشته بااستقبال خیلی خوبی درهمین شهرستان برگزارشد.

وی افزود:اصحاب رسانه همکاری ونماینده محترم پیگیری تااین جشنواره به نام شهرستان چرام ثبت گردد.

 

براساس این گزارش,هئیت بازی های روستایی و عشایری شهرستان چرام در ۲سال گذشته به علت ضعف مدیریت ورزش و جوانان چرام عملا تعطیل بوده و جشنواره جوانان دیروز و دیگر بازی ها بومی و محلی برگزار نشد که مجددا با انتخاب سرپرست جدید و ورزشی این هئیت بازی ها و مسابقات در دو بخش چرام و سرفاریاب رونق گرفته است.

 

هرچند این بازی ها ضعف هایی از جمله عدم اطلاع رسانی درست و به موقع ,عدم تعامل با خبرنگاران و اصحاب رسانه و دیگر کمبودهای مکان مسابقه کاملا مشهود بود که امیدواریم در مسابقات آینده کمبودها و نقایص برطرف شود.

 

 

تصاویر:

 

 
انتهای پیام/1021 /ی

نظر شما

http://Sapp.ir/akhbarchoram
پایگاه خبری تحلیلی صبح زاگرس