29. مرداد 1397 - 2:14
مشاور اجتماعی شرکت مهاب قدس مجری سد مارون 2 بیان کرد: سد آبریز مارون 2 در محدوده و منطقه ابریز ودر حوزه مارون قرار گرفته وبا اجرای این طرح حدود بیست هزار هکتار از اراضی کشاورزی کهگیلویه وچرام تامین آب میشود.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی چرام،دکتر نوری مشاور اجتماعی شرکت مهاب قدس مجری سد مارون 2 در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار چرامی بیان کرد: سد آبریز در محدوده و منطقه ابریز ودر حوزه مارون قرار گرفته وبا اجرای این طرح حدود بیست هزار هکتار از اراضی کشاورزی کهگیلویه وچرام تامین آب میشود.

 

وی افزود: پنج روستا تحت تاثیر پروژه قرار میگیرد و بید انجیر، اندرون، ابریزک، دورق و دلیک در محدوده مخزن هستند و باید جابجا شوند .

 

مشاور اجتماعی شرکت مهاب قدس بیان کرد:باهمکاری مسئولین و مردم ساماندهی این عشایر باید صورت گیرد تا به عنوان مناطق گردشگری وباتوجه به اجرای جاده پاتاوه-دهدشت  به عنوان یک الگوی گردشگری با تامین معیشت در آن منطقه، طرح را اجرایی کرد.

 

نوری اظهار کرد : هدف اصلی آب رساندن به بیست هزار هکتار است و اهداف دیگری از جمله تامین برق کمک به عمر مفید مخزن مارون که در پایین دست این منطقه هست، توسعه گردشگری و تامین آب جهت توسعه صنعت در آن منطقه و ایجاد ده هزار فرصت شغلی است.

 

نوری تصریح کرد: آب میتواند موتور محرکه توسعه مناطق باشد و اجرای این طرح در دوشهرستان میتواند پایلوت توسعه متوازن منطقه بدل شود در اجرای طرح و گزارشات که مطرح میشود ،و همچنین پیمانکار باید از پتانسیل منطقه استفاده کند و از نیروهای بومی استفاده شود.

 

انتهای پیام/

نظر شما

http://Sapp.ir/akhbarchoram
پایگاه خبری تحلیلی صبح زاگرس