2. بهمن 1397 - 20:21
اگر شهرستان چرام نتوانسته است تا کنون نمره قابل قبولی را در مسیر توسعه از آن خود کند،می توان ضعف مدیران و نبود رسانه ها را در موارد مهم و جلسات اداری را یکی از دلایل اصلی آن دانست چرا که از رسانه به عنوان نماینده افکار عمومی انتظار می رود در تمامی فعالیتها و نگرش ها را در شهرستان و جلسات رصد کنند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی چرام  ،در عصر کنونی که مدیریت دانش حرف اول را در توسعه ی هر منطقه ی می زند،متاسفانه ما در شهرستان به این فاکتور مهم آن طور که شایسته است توجه نمی کنیم و جالب این است دوست داریم به توسعه هم دست یابیم.

 

 

نقش رسانه در دنیای کنونی که به عصر ارتباطات مشهور است، بسیار برجسته و مهم است . با این ابزار می توان هم توسعه ایجاد کرد و بالعکس هم سدی بر مسیر توسعه یافتگی! لذا ضرورت دارد که به این بخش از ظرفیت شهرستان در مسیر سند توسعه پایدار نگاه ویژه و مدبرانه ی داشته باشیم .

 

از آنجا که نقد منصفانه می تواند سبب ارتقا در هر  مجموعه و سازمانی شود، نقدی هر چند کوتاه و مختصر بر عملکرد رسانه ی مدیران شهرستان چرام به عنوان یک رسانه با توجه به اهمیت این حوزه داشته باشم .

 

اگر شهرستان چرام نتوانسته است تا کنون نمره قابل قبولی را در مسیر توسعه از آن خود کند،می توان ضعف مدیران و نبود رسانه  ها را در موارد مهم و جلسات اداری را یکی از دلایل اصلی آن دانست  چرا که از رسانه به عنوان نماینده افکار عمومی انتظار می رود در تمامی فعالیتها و نگرش ها را در شهرستان و جلسات رصد کنند.

 

همچنین در زمان و مکان مناسب پاسخ درخور و شایسته را به افکار عمومی به عنوان قدرتمندترین نیروی موجود در شهرستان بدهد اما متاسفانه  چشم بیدار مدیران یا خواب بوده یا باز بوده اما پردازش درستی از وضعیت موجود نداشته اند .

 

در برخی استان‌ها و برخی شهرستان‌های کشور بعضی اتفاقات روی می‌دهد که جای تعجب و شاید هم جای تاسف داشته باشد.

 

شهرستان چرام یکی از شهرستان های چهار فصل در حوزه های مختلف است که شامل موارد مذکور بوده که هنوز رسانه ها و حوزه های اطلاع رسانی جای خود را به درستی پیدا نکردند.

 

 به هر حال از حاشیه ها می گذریم و جهت تنویر افکار عمومی مخاطبان و رسالت خبری می گوییم که در حضور و سفر مدیران کل و جلسات اداری و همچنین جلسات مهم, اصحاب رسانه دعوت نمیشوند به جز موارد محدودی که خبرنگاران خودشان اطلاع پیدا کردند.

 

انتهای پیام/

نظر شما

http://Sapp.ir/akhbarchoram
پایگاه خبری تحلیلی صبح زاگرس