6. فروردين 1398 - 1:26
طی بارش های اخیر صورت گرفت:
سیل در چرام+کلیپ
طی بارش های شدید در چرام آبگرفتی معابر و خیابانها به حداکثر خود رسید و مانع عبور و مرور شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی شهرستان چرام،طی بارش های شدید در چرام آبگرفتی معابر و خیابانها به حداکثر خود رسید و مانع عبور و مرور شد.

 

خبرنگار این پایگاه اطلاع رسانی جهت بررسی این موضوع در خیابانهای پربارش شهر چرام حضور یافت تا از نزدیک مشاهده گر این موضوع باشد.

 

آبگرفتگی معابر و خیابانهای مرکز شهر چرام که از اندازه طبیعی خود گذشته است،شکل سیلی با روند کم به خود گرفته است.

 

در همین راستا کلیپی تصویربرداری شده است که منتشر میشود.

 

کلیپ:

 

نظر شما

http://Sapp.ir/akhbarchoram
پایگاه خبری تحلیلی صبح زاگرس