11. بهمن 1397 - 1:14
این روزها در فضای رسانه ای نوک پیکان نقد را بسمت فتاحی اصل نشانه رفته اند و گله و شکایت دارند که چرا تسهیلات روستایی توسط ایشان جذب نشده است و به همین خاطر اورا مورد عتاب قرار داده اند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی چرام  ، سیدقربانعلی موسوی_ این روزها در فضای رسانه ای نوک پیکان نقد را بسمت فتاحی اصل نشانه رفته اند و گله و شکایت دارند که چرا تسهیلات روستایی توسط ایشان جذب نشده است و به همین خاطر اورا مورد عتاب قرار داده اند.

 

 

وقتی وارد کنه مطلب می شویم و پیگیری می کنیم متوجه می شویم که در بیشتر جلسات موکد فرماندار چرام از فعالیت مدیران در حوزه تسهیلات روستایی گله مند بودند و از آنها خواسته می شود که در این خصوص فعالیت بیشتری نشان دهند تا بلکه تسهیلات تخصیصی جذب شده و موجب بکار گیری افراد بیشتری در این زمینه گردد.

 

 

از یک سو طویل بودن روند پرداخت تسیهلات وهمچنین پیچیده کردن این رونددر کاغذ بازی و رفت آمد های بیهوده و زمان بر ، مردم را از آمدن به سمت گرفتن تسهیلات خسته واکثر آنان در نیمه راه عطایش را به لقایش بخشیده و قید گرفتن این تسهیلات را می زنند واز خیرش میگذرند.

 

 

ازدیگرسونبود ثبات در بازار و رشد بی رویه قیمت ها و عدم کنترل نهادهای نظارتی وبازرسی برای ثبات دار کردن بازار ، یکی دیگر از مواردی است که کمتر کسی رغبت گرفتن تسهیلات را از خود نشان می دهد چرا که با وجود بی قانونی حاکم بر بازار چگونه باید تسهیلات گرفته شده را مدیریت نموده که دچار ورشکسته گی نشود و بتواند در باز پرداخت آن کوتاهی ننماید ، عدم امید به آینده این موضوع از جمله مواردی است که هیچ کس را راغب به ریسک در آشفته بازار ایران نمی کند و تسهیلات نیز جذب نمی شود.

 

 

با وجود موارد ذکر شده فرماندار چرام چه ترفندی بکار برد که بتواند در جذب تسهیلات موفق جلوه کند هر چند به گواه همه فتاحی اصل در پیگیری طرح ها و پروژه ها تلاش چشم گیری از خود نشان داده و می دهد وگاهی تا مرکز کشور برای رشد طرح ها و پروژه ها عزیمت کرده و مدیران بالا دستی را نسبت به محرومیت شهرستان آگاه نموده و درخواست سرعت بخشیدن به موارد ذکر شده را دارد.

 

 

فتاحی اصل در هیچ موردی از خود کوتاهی نشان نداده است و استاندار محترم باید شرایط مطرح شده را مد نظر قرار دهند و سپس ایشان را عتاب نموده و باز خواست نمایند چرا که قسمت اعظمی از روند جذب تسهیلات در دستان فرماندار نبوده و نیست ، همه همانند ایشان برای شهرستان دلسوزی نکرده و نمی کنند.

 

 

با همه ی اوصاف امیدواریم مردم روستاها  از خود نسبت دریافت تسهیلات روستایی اقبال نشان داده تا این قسمت کارنامه عملکرد فتاحی اصل همانند مابقی کارها مورد وثوق استاندار واقع شود و این بار سنگین از روی دوش فرماندار برداشته شود تا بتواند به کارهای واجب تری مشغول گردند.

 

 

اطلاع واثق دارم که چندین جلسه حول محور چگونگی جذب بیشتر تسهیلات با مدیران شهرستان گذاشته است و مدیران بانکها را موظف کرده اند که سخت گیری کمتری از خود نشان دهند تا این اعتبارات از شهرستان برگشت نخورد.امیدواریم که مورد هم بخوبی حل و فصل شود.

 

سید قربانعلی موسوی شیرازی روزنامه نگار و فعال فرهنگی رسانه ایی چرام

 

انتهای پیام/

نظر شما

http://Sapp.ir/akhbarchoram
پایگاه خبری تحلیلی صبح زاگرس