6. اسفند 1397 - 20:18
چهار صباحی است فرد ویا افرادی با مستمسک قرار دادن بهانه های واهی وبدون پشتوانه منطقی اقدام به تخریب چهره های موفق در خدمت رسانی به مردم شده است.

سید قربانعلی موسوی_چهار صباحی است فرد ویا افرادی با مستمسک قرار دادن بهانه های واهی وبدون پشتوانه منطقی اقدام به تخریب چهره های موفق در خدمت رسانی به مردم شده و از هیچ دست آویزی فرو گذاری نمی کنند تا شاید به این طریق عده ایی را ریشه بد بینی در جانشان بیندازند و زمینه را با تزریق خواسته های مغفول مانده از قبل وحال را به پوسته عوام جامعه رسوخ دهند و آنچه مطلوب نظرشان است حاصل نمایند و از بد روزگار حاج عدل هاشمی پور هم در دایره ی این تخریب ها و حاشیه سازی ها قرار گرفته و تلاش می کنند کارهای به جد صورت گرفته را کم رنگ جلوه دهند.

 

 

من به هاشمی رای ندادم اما اگر کاری هم در روند خدمت رسانی به مردم انجام می دهد بر مبنای وظیفه خبرنگاری تاکنون انعکاس داده و هیچ طلبی هم ندارم.

 

تاریخ فصل الخطاب همه ی ماهاست ودر گوشه گوشه اش وقایع صورت گرفته و نگرفته بسیار است ، در کلیه دوره های گذشته نمایندگان کهگیلویه بزرگ هرکسی کارنامه اش مشخص و میزان عملکرد او بر مردم شریف این خطه کاملا ثابت شده است و هیچکس کار این یکی را نمی تواند برای دیگری مصادره ویا کار نکرده آن دیگری را برای یکی دیگر انعکاس دهد ، مردم در عصر ارتباطات زندگي می کنند و وقایع را لحظه ای رصد می نمایند.

 

حاج عدل هاشمی پور به بیشتر قولهایی که داد تاکنون عمل کرده است و هر گوشه کهگیلویه بزرگ را به نوعی بهره مند نمود ، از چمن مصنوعی برای جوانان ، پروژه آبرسانی برای دهدشت وسوق ، راه اندازی ساختارهای پتروشیمی دهدشت ، گاز رسانی به دور افتاده ترین و محروم ترین منطقه کهگیلویه ، تسریح در روند پیشرفت بیمارستان لنده ، آوردن سونوگرافی به چرام ، پیگیری مرکز بهداشت ودرمان سرفاریاب ، وراه اندازی اولیه فسفات چرام وده ها پروژه کوچک و بزرگ دیگر که همچنان پیگیر آنهاست وتا به مرحله کامل شدن نرسد کوتاه نخواهد آمد.

 

شاید خیلی از طرحها در زمانهای گذشته کلید خورده باشد اما مسکوت ماندن آنها را حاج عدل هاشمی پور به تحرک واداشت واز طریق وزارت خانه های مختلف پیگیری نمود و با کمک از خیرین در بعضی از این طرحها تحرک و پویایی ایجاد کرد تا سهم کهگیلویه بزرگ را از مرکز کشور گرفته و به این منطقه محروم گسیل دارد.

 

بکار گیری جوانان در پروژه ها هم دیگر تلاش ایشان بوده اما بواسطهٔ حجم وسیع بیکاری وآمار بسیار زیاد تحصیلکرده ها و عدم بکار گیری نیروی جدید در دولت های روحانی دستان وی را نسبت به این موضوع بسته است و گرنه ایشان نهایت تلاش خودرا برای رای دهنده گانش بکار برده است تا بتواند حداقل تعدادی را در چرخه کارهای نیمه دولتی وارد نماید ، البته متذکر شوم کسانی هم بودند که بعلت توقع بیش از حد نسبت به کار همان کار نیمه دولتی را رها و متوقع بوده اند که باید حتما در کار مهمی مشغول شوند و همین ها جزو اولین معترضین ایشان نسبت بکار گیری جوانان هستند .

 

بهر جهت حاج عدل هاشمی پور تمام تلاش خودرا معطوف به این نموده که کهگیلویه بزرگ را از محرومیت بیرون آورده وچرخه زنگار گرفته این مهم را سرعت بیشتری ببخشد وگرنه بقول خودش سفره ایی پهن شده چه اشکالی دارد فرزندان این منطقه هم بهره مند شوند و تشکیل کانون گرم خانواده گی را بدهند واز بلا تکلیفی بیرون آمده و امید در روح و روان شان زنده شود.به امید روزی که محرومیت در همه ی زمینه ها از کهگیلویه رخت بر بندد. انشاله

 

 

انتهای پیام/

نظر شما

http://Sapp.ir/akhbarchoram
پایگاه خبری تحلیلی صبح زاگرس