17. اسفند 1397 - 14:08
بر کسی پوشیده نیست اگر نبود کارکنان خدوم شهرداری چرام اکنون با انبوه کثیفی ها در سطح شهر مواجه می شدیم و انواع بیماریها گریبانگیر عامه مردم می شد.

بر کسی پوشیده نیست اگر نبود کارکنان خدوم شهرداری چرام اکنون با انبوه کثیفی ها در سطح شهر مواجه می شدیم و انواع بیماریها گریبانگیر عامه مردم می شد.

 

یا اگر شهرداری می داشتیم که بجای سرکشی به مناطق مختلف وپیگیری مشکلات محله های گوناگون وتلاش هر چه بیشتر برای زدودن مشکلات در اتاق خود می نشست وپایش را روی پای دیگرش می انداخت وتنقلات تناول می کرد و سرش هم درد نمی کرد که شهر نازیباست ویا فلان محل نیاز به آسفالت دارد.

 

نوری زاده شهردار چرام  و تمامی کارکنان شهرداری به تبعیت از وی،بی وقفه در پی رفع معضلات شهری درون شهر چرام هستند و تاکنون هم کوتاهی نکرده اند و هرگاه لازم باشد که شبانه به تهران عزیمت کرده تا قسمتی از اعتبارات را با رای زنی نزد مقامهای مختلف کشوری جذب وگوشه ایی از مشکلات درون شهرداری و شهر را رفع کند.

 

قدم هایی که استوار برداشته می شود که بطریق مختلف مشکلات را حل کند، نباید با نق زدن های ناثواب سست کنیم و اگر نمی توانیم یاری رسان کارکنان خدوم شهرداری باشیم و شهردار را تشویق کنیم،حداقل انتقاد های کار شناسی نشده را در فضای مجازی نشر ندهیم.

 

بعنوان مثال یکی از خبرنگار محلی طبق اطلاعی که از شهرداری کسب کرد بریدن درخت های درون بلوار شهر که ریشه ی آنها بر روی آسفالت نهاده شده بود،  ممکن بود صدمات جبران ناپذیری را نصیب عابرین درون بلوار کند، شهرداری با مشورت شورای شهر و مراجع ذی صلاح اقدام به مشورت با کارشناسی از خراسان رضوی کردند و ضمن صلاحدید وی برای زیبا سازی بلوار ورودی وخروجی شهر که مانند چشم یک شهر است در دید گردشگران این درختان وخاک درون بلوار را جمع آوری تا بجایش اقدام به تزئین وزیبا سازی در خور فرهنگ شهرستان کند .

 

اگر بهانه گیران بجای تخریب روحیه خدمت رسانی کارکنان خدوم شهرداری کمی سکوت پیشه می کردند قطعا قدم های این عزیزان زحمت کش استوارتر ومحکم تر برداشته می شد.

 

دیری نمی پاید که با تلاش عزیزان خدوم شهرداری چهره شهر چرام ضمن کارشناسی تغییر کرده و تصویری زیبا از شهرمان بیادگار نزد گردشگران خواهد ماند .قدر زحمات این خادمین صبور ومردمی را بدانیم و بر دستان پینه بسته شان اگر بوسه نمی زنیم خنجر هم نزنیم. 

 

سید قربانعلی موسوی شیرازی روزنامه نگار و فعال فرهنگی رسانه ایی چرام

نظر شما

http://Sapp.ir/akhbarchoram
پایگاه خبری تحلیلی صبح زاگرس