پایگاه خبری تحلیلی چرام اولین سایت جامع شهرستان چرام است که از شهریور 92 فعالیت خبری خود را در راستای انشار اخبار، رویدادها و معرفی شهرستان چرام  آغاز کرده است.

 

باتوجه به عدم حضور یک رسانه مستقل و فعال در سطح شهرستان چرام که بدون وابستگی به جریانات سیاسی و حزبی رویدادها و مشکلات شهرستان چرام را انعکاس دهد، بر آن شدیم تا با راه اندازی پایگاه خبری تحلیلی چرام و با اطلاع رسانی به موقع اخبار گامی هرچند کوچک در جهت پیشرفت شهرستان برداریم.

 

مدیریت پایگاه خبری تحلیلی چرام  انتقادات و نقطه نظرات مخاطبین را بر دیده منت نهاده و به عنوان بهترین ابزارهای تجربی جهت ارتقای کیفی مطالب استفاده خواهیم کرد چرا که ارزش هر پایگاه خبری به میزان ارج نهادن به خواست و رضایتمندی مخاطبین عزیز است.

 

از کارشناسان، مشاوران و افرادی که در این زمینه می تواند اظهار نظر کنند استقبال می شود.

http://Sapp.ir/akhbarchoram
پایگاه خبری تحلیلی صبح زاگرس